SYMPTOM  / ÄTSTÖRNINGAR         

VAD ÄR ÄTSTÖRNINGAR?
Det finns flera olika typer av ätstörningar. 

 

Bulimia nervosa
En person med bulimia nervosa har frekventa hetsätningar. Det betyder att hon eller han konsumerar riktigt stora mängder mat. Personen skall också uppleva en känsla av kontrollförlust vid hetsätningstillfället. En person med bulimia (även kallat bulimi) använder sig regelbundet av någon extrem metod att kontrollera sin vikt eller figur. Dessa metoder kan vara självframkallad kräkning, missbruk av laxermedel, överdriven motion och intensiv bantning eller fasta. Personen är dessutom extremt upptagen med och orolig över sin kroppsform. Hela personens tillvaro domineras av denna upptagenhet och oro.

 

Hetsätning
Människor med hetsätning har upprepade hetsätningar med känsla kontrollförlust men använder sig inte av några extrema metoder för att kontrollera sin vikt såsom personer med bulimi gör. Klinisk erfarenhet och forskning visar att hetsätningsstörning har en bredare spridning än bulimi. Det är en vanlig missuppfattning att alla med hetsätningsstörning är överviktiga. Befolkningsstudier visar att enbart cirka hälften är överviktiga.

 

Anorexia nervosa
Många har hört talas om anorexia nervosa (även kallat anorexia eller anorexi) bland annat för att störningens fysiska effekter är så uppenbara. Även om störningen skiljer sig från bulimi och hetsätning på flera viktiga punkter är den nära besläktad med bulimi. En person med anorexia är signifikant underviktig och detta som ett resultat av hans eller hennes egna ansträngningar. Dessutom är personen mycket upptagen och orolig över sin kroppsform och/eller vikt. Istället för att vara orolig för sin undervikt ska personen emellertid vara livrädd för att gå upp i vikt och bli tjock. Många med anorexi betraktar sig själva som tjocka, trots sin låga vikt.

 

Sömngångare
En fjärde ätstörning är att gå upp mitt i natten och äta under sömnen. Hur vanligt detta problem är har vi inga kunskaper om och det är inte vanligt att någon söker hjälp för det. Varför det är så kan vi inte svara på men möjligen för att denna ätstörning är mindre känd. Det finns också mycket lite forskning om detta tillstånd om det finns någon alls. Givetvis finns det fler ätstörningar än detta men vi måste begränsar oss på denna sida.

 

ÖVERVIKT KAN BERO PÅ ANDRA ORSAKER ÄN ÄTSTÖRNINGAR
Övervikt kan bero på många olika saker, allt från somatiska sjukdomar till ett överdrivet intag av mat eller felaktiga matvanor. Sockerberoende är ett vanlig problem och kan ge en övervikt men även en person som ej är överviktig kan ha ett beroende av socker. Sockerberoende skapar ett sug, som i all ätstörning, vilket man kan ha stora svårigheter att hantera.

 

HUR BEHANDLAS EN ÄTSTÖRNING?
I all behandling av ätstörningar arbetar man med att först få kontroll över matvanorna, lära sig att avsluta måltider och att hantera de reaktioner som kan bli ganska starka när man ändrar sitt matbeteende. De reaktioner som dyker upp kan ibland handla om ett extremt negativt tänkande och en negativ självbild. Det kan också vara en stark ångestreaktion som dyker upp och många som har ätstörningar har problem med kontrollbeteende och ett tvångsmässigt beteende. Det finns många likheter mellan anorexi och tvångssyndrom. En del som har ätstörningar har neuropsykiatriska problem, det vill säga med AD/HD eller ett autismspektraproblem. Många gånger utan att de känner till detta och kanske utan att det upptäckts. I behandlingen är det viktigt att behandla dessa grundläggande problem.

 

MER INFORMATION
Mer information finns på följande länkar. Observera dock att vi inte kan ta något ansvar för innehållet på de sidor vi länkar till. Fler länkar på detta ämnet kan finns på vår länksida.

 

Riksföreningen Anorexi/Bulimi
KÄTS - kunskapscentrum för ätstörningar
Apoteket - informationshäfte