BEHANDLING / BEHANDLING - INDIVIDUELL         

INDIVIDUELL BEHANDLING
Individuell behandling ges idag endast i Vänersborg.
Kontakta Zonja Ottosson för mer information.

KBT teamet
Zonja Ottosson, Leg. Psykoterapeut
Östra Vägen 1, 462 32 Vänersborg
Tel. 0705-185020 E-post: zonja@telia.com