SYMPTOM  / DEPRESSION         

VAD ÄR DEPRESSION?
En fjärdedel av alla kvinnor och en femtedel av alla män drabbas någon gång i livet av en depression. Depressionen tar sig uttryck i minskad lust att göra saker man tidigare tyckte var roligt, känslor av meningslöshet och nedstämdhet större delen av dagen. En vanlig kommentar är "ingenting känns roligt". Det är också vanligt med sömnstörningar, antingen att man sover för mycket eller för lite. Ungdomar kan visa symptom på överdriven irritation. Depression är också vanligt sekundärt till något annat problem.

 

HUR BEHANDLAS DEPRESSION?
Behandling för depression innebär oftast en kognitiv behandling dvs. vad man kallar en kognitiv omstrukturering. Man arbetar med att lära sig påverka sina negativa tankar. Behandlingen kombineras oftast med beteendeaktivering som är en beteendeterapeutisk teknik och som enligt forskningen är en viktig del i behandlingen.
 

MER INFORMATION
Mer information finns på följande länkar. Observera dock att vi inte kan ta något ansvar för innehållet på de sidor vi länkar till. Fler länkar på detta ämnet kan finns på vår länksida.

 

Sjukvårdsrådgivningen
Vårdguiden
Netdoktor.se
Demprimerad.net
Depressionslinjen - en sida från Pfizer om ångest och depression