HANDLEDNINGSGRUPP           

HANDLEDNINGSGRUPPER
Krav för att delta i handledningen är slutförd ettårig KBT utbildning eller Steg 1 utbildning KBT.
Kostnad: 5.100 kr + moms
Utbildningstid: fem tillfällen a tre timmar styck
Inbetalning: till KBT teamet på bankgiro 5345-5242 senast 1 månad före start för att bli antagen.
Anmälningsblankett: ladda hem blanketten här

Vänersborg
Handledare: Zonja Ottosson, Leg. Psykoterapeut
Tid: 09.30-12:30
Gruppstorlek: 4 personer
Plats: Östra vägen 1, Vänersborg.
Anmälan via mail: zonja@telia.com
Tel. 0705-185020