KBT TEAMET                                     

KBT teamet finns i Göteborg, Stockholm, Vänersborg och Menton, Frankrike. Huvudansvarig på KBT teamet är Elizabeth Ekman.

Artiklar av/med Elizabeth Ekman inom autismspektrum
Läs här artiklar av Elizabeth Ekman

För behandling kontakta:

Göteborg och Vänersborg.
Zonja Ottosson, Leg. Psykoterapeut,
Östra Vägen 1
462 32 Vänersborg
Tel. 0705-185020
E-post: zonja@telia.com

För drifthandledning kontakta:
För Göteborg och Vänersborg.
Zonja Ottosson, Leg. Psykoterapeut,
Östra Vägen 1
462 32 Vänersborg
Tel. 0705-185020
E-post: zonja@telia.com

För utbildningar kontakta:
Elizabeth Ekman
Telefon: 070-788 4918
E-post: elizabeth.ekman@gmail.com  

Bli utbildningspatient
Ett bra sätt att få en kompetent behandling gratis eller till låg kostnad.
All behandling sker under handledning och erbjuds på flera orter. Kontakta oss om du har intresse av detta.Utbildningshandledning
Kontakta oss för önskemål om plats i en utbildningshandling i Grupp om 4 / för Grundläggande psykoterapiutbildning.

 KOGNITIV BETEENDETERAPI                                                                       

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är baserad på forskning och fokuserar på patientens tankar, reaktioner och handlingsmönster. Genom att förstå dessa så kan man lättare förändra sitt beteende och på så vis uppleva saker annorlunda.  KBT-terapi har i  studier visat sig vara den mest framgångsrika behandlingsmetoden för att bota eller lindra många olika tillstånd. Några exempel är ångest, fobier, depressioner, stress, tvångstankar och ätstörningar. Behandlingstiderna varierar men är ofta relativt korta. KBT går också bra att kombinera med medicinering. Läs mer om KBT terapi här.