SYMPTOM  / OM SYMPTOM OCH DIAGNOSER         

SYMPTOM OCH DIAGNOSER
På följande sidor kan du hitta information om olika problem och hur de kan botas eller bli bättre genom kognitiv terapi. Långt ifrån alla  problem som finns beskrivs här utan detta är ett litet urval av de vanligare problemen där KBT-behandling visat sig framgångsrikt. Vi vill dock poängtera att även om en en del av problemen och dess behandling beskrivs ganska detaljerat så kan en korrekt diagnos bara ställas av någon med kompetens för detta. Så om du har ett problem rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss eller någon annan som kunskapen att ställa en korrekt diagnos så att du kan få rätt behandling. Många gånger består också ett problem egentligen av flera olika problem som vart och ett kräver sin speciella behandling.

 

LÄS MER OM
AD/HD
Autismtillstånd

Depression

Generaliserat Ångestsyndrom (GAD)
Hälsoångest/hypkondri

Missbruk

Ortorexi

Panikångest

Psykoser

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Samlevnadsproblem

Smärtproblem

Social fobi

Specifik fobi

Stress

Tvångstankar/tvångssyndrom (OCD)

Ätstörningar