SYMPTOM  / PSYKOSER         

VAD ÄR EN PSYKOS?
En del människor beskriver början till psykos som att man blir allt aktivare och får många goda idéer i huvudet som går allt snabbare och snabbare. Man kanske sover för lite. En del idéer kan ställa till problem i vardagen och då kan det vara bra att tala med någon om dessa idéer. En del personer börjar höra ljud eller röster som man kan uppleva trevliga eller obehagliga. Om man blir rädd eller får för mycket av detta kan man behöva hjälp med att hantera dessa. Att få obehagliga tankar, höra röster eller andra hallucinationer behöver inte i sig innebära problem, men det kan vara bra att ta kontakt med någon så att man få klarlagt vad son händer mig. Om detta skulle vara början på ett psykostillstånd innebär inte detta att livet måste vara förstört. Om man får tidig hjälp med medicinering och psykoterapeutisk behandling har man goda möjligheter att man snart kan fungera bättre och återgå till ett normalt liv. Desto tidigare man får hjälp desto bättre möjligheter har man att återgå till ett normalt liv. 

 

HUR VET MAN NÄR MAN HAR EN PSYKOS?
Detta är en mycket svår fråga att besvara. Forskningen lär oss allt mer om hur dessa tillstånd utvecklas och olika problem som föregår ett psykosgenombrott. Om man har tankar som man tycker är obehagliga eller som är trevliga, men för andra lite svåra att förstå, behöver inte detta i sig vara ett problem. Men om de ställer till det så att de börjar uppta för mycket av den egna tid, kan detta vara ett tecken på att man behöver ha hjälp med att hantera och förstå dem. Om man har svårigheter i skolan, med vänner, i sällskap med andra människor kan man behöva hjälp med att förstå dessa svårigheter och lära sig att hantera dem bättre. Om man har ångest eller är nedstämd, kan det vara bra att få hjälp med detta.

 

BEHANDLING
Det är mycket vi ännu inte vet om psykos eller psykossjukdomar men vi börjar få ganska god kunskap om problemen. Vi har idag effektiva metoder att påverka dessa tillstånd. Vi vet i dag att det är av stor vikt att så tidigt som möjligt gå in med behandling. De behandlingsmetoder som har visat sig mest effektiva är bl.a. medicinering i kombination med en KBT behandling. Vi vet att en tidig insats ökar möjligheterna till ett bättre behandlingsresultat.

 

MER INFORMATION
Mer information finns på följande länkar. Observera dock att vi inte kan ta något ansvar för innehållet på de sidor vi länkar till. Fler länkar på detta ämnet kan finns på vår länksida.

 

Vårdguiden