SYMPTOM  / POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM  (PTSD)       

VAD ÄR POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM?
Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD (Post Traumatical Stress Disorder) innebär att man efter en traumatisk händelse får problem med ångest och eventuellt depression som inte ger med sig efter en rimlig tid utan som kan dyker upp i situationer som man inte ser som kopplade till traumat. Man har ofta återkommande minnen, bilder, drömmar om händelsen. Man kan reagera överdrivet på likartade situationer, få aggressionsutbrott, känna ledsamhet utan att förstå varför. Man har svårt att förstå kopplingen till det man upplever och en situation man upplevt tidigare. Att bli bättre innebär att gå igenom hela dramat och lära in nya hanterings sätt.

 

OLÄMPLIGA STRATEGIER VID PTSD
• Bortträngning av tankar, att undvika att inte tänka på det som hänt
• Beteende som skall kontrollera en del PTSD symptom
• Selektiv uppmärksamhet
• Säkerhetsbeteende, undvikande av något som påminner av traumat
• Alkohol
• Ältande

 

HUR MAN BEHANDLAR PTSD
Traumaminnet behöver utforskas och integreras i individens sammanhang av föregående och påföljande upplevelse för att minska påträngande återupplevelser. Problematisk tolkning av traumat och/eller dess följd som vidmakthåller känslan av hot måste modifieras. Icke funktionella beteende och kognitiva strategier som hindrar genombearbetning av minnet, förvärrar symptom eller förhindrar en förändring behöver man oftast hjälp med att påverka och slut upp med. Det är viktigt att få hjälp med att återuppta sina tidigare aktiviteter. Man behöver ofta hjälp med att sluta undvika olika situationer och de som kan påminna om traumat, dvs. exponeringsbehandling.

 

MER INFORMATION
Mer information finns på följande länkar. Observera dock att vi inte kan ta något ansvar för innehållet på de sidor vi länkar till. Fler länkar på detta ämnet kan finns på vår länksida.

 

Vårdguiden