SYMPTOM  / SAMLEVNADSPROBLEM       

VAD ÄR SAMLEVNADSPROBLEM?
Samlevnadsproblem innebär att parterna har lite eller inget utbyte av varandra, de har slutat att visa varandra uppskattning eller respekt och de har slutat att göra trevliga saker tillsammans. De kan ha utvecklat nya behov, var och en för sig, som inte blir tillfredsställda i relationen. Det kan leda till att man ofta försöker styra varandra genom hot eller bestraffning. Det blir svårt att lösa problem tillsammans och detta leder ofta till frustration.

 

TERAPI
Syftet med terapin är att paret får förståelse för hur problemen ser ut, vilken motivation det finns att förändra situationen samt vilket mål paret har med terapin. Behandlingen skall hjälpa till med att förändra negativa mönster och att bygga upp en mer positiv samvaro. Det kan innebära träning i kommunikation, det vill säga att aktivt lyssna, att ge uttryck för känslor, att formulera sina behov på ett tydligt sätt samt att ge och ta emot uppskattning och kritik. Problem- och konfliktlösning ingår. Terapeuten visar hur irrationella tankar kan ifrågasättas och ersättas av neutrala och mer förnuftiga förklaringar till olika händelser. Paret får i hemläxa att arbeta med det nya tankesättet. 

 

PROBLEM MED BARNUPPFOSTRAN
Barnens uppfostran kan vara ett problem i en parrelation. Många har god hjälp av att få en förklaring till barnets beteende och hur man kan påverka det annorlunda. Ibland är barnet i behov av extra hjälp som till exempel av en terapeut eller genom att föräldern får hjälp med att hantera barnets beteende.

 

SEXUELLA PROBLEM
En viktig fråga kan vara att öka parets sexuella tillfredsställelse. Ibland kan relationsproblem leda till negativa effekter på den sexuella samvaron. I andra fall kan sexuella funktionsstörningar vara det största problemet. Hos män kan det röra sig om erektionsstörningar eller problem med för tidig eller för sen utlösning. Hos kvinnor kan det gälla upphetsnings- och/eller orgasmsvårigheter eller vaginism. Både män och kvinnor kan ha problem med lusten. Behandlingen vid sexuella problem är dels tänkt att minska ångestkänslor som kan vara knutna till problemet och dels att stärka de sexuella känslorna, öka kunskapen om sexualitet, utveckla nya färdigheter och få en bättre kommunikationsförmåga. Även här får paret uppgifter att tillämpa i hemmiljö.