SYMPTOM  / STRESS         

VAD ÄR STRESS?
För problem relaterade till stress finns ingen allmänt vedertagen diagnos. Utbrändhet eller utmattningsdepression är ofta den diagnos den enskilde individen får av läkaren och först vid ett bedömnings samtal kan man bättre precisera problemet. Behandlingen kommer att vara individuell beroende på individens problematik. Dock är det vanligt att man får arbeta med vad som vanligen kallas stresshantering. Problemet verkar dock vara stort, många av dagens långtidssjukskrivningar anses bero på stress. Vanliga symptom är en känsla av att ständigt vara tidspressad, ha koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Många rapporterar att de är lättirriterade. Sömnsvårigheter, för lite sömn alternativt att man sover alltför mycket utan att känna sig utvilad är också vanligt. Dessutom uppstår ofta en rad fysiologiska symptom såsom hjärtklappning, tryck över bröstet, andnöd alternativt andfåddhet, yrsel, stickningar i händerna osv.

 

MER INFORMATION
Mer information finns på följande länkar. Observera dock att vi inte kan ta något ansvar för innehållet på de sidor vi länkar till. Fler länkar på detta ämnet kan finns på vår länksida.

 

Sjukvårdsrådgivningen
Netdoktor.se
CEOS
SMÄRTA.NU