SYMPTOM  / TVÅNGSTANKAR (OCD)         

VAD ÄR TVÅNGSTANKAR?
Tvångstankar, OCD (Obsessive Compulsive Disorder), tvångssyndrom eller tvivelsjuka är olika namn på ett och samma problem. Man räknar med att ungefär 2 - 3% av befolkningen söker hjälp p.g.a. dessa problem. Vår uppfattning, som endast utgår från vårt dagliga arbete, är att detta tal är högre. Anledningen till att vi uppfattar det så är att vi träffar många som fått diagnosen depression, panikångest, stress eller livskris där det visar sig i ett bedömningssamtal att personen i fråga även har tvångstankar och/eller tvångshandlingar. De kan ofta beskriva att de haft dessa problem sedan tidig ålder även om det varit i mycket liten skala. 

 

När man hör talas om tvångssyndrom handlar det oftast om de personer som tvättar sig överdrivet, kontrollerar spisar och dörrar eller har skrämmande tankar om att de exempelvis skall mörda någon. Dessa typer av handlingar och tankar är vanliga men tvångshandlingar kan se ut på många olika sätt och en tvångstanke kan ha olika innehåll. Innehållet behöver inte nödvändigtvis verka skrämmande vid en första anblick Det kan snarare verka löjligt i sitt innehåll men tittar man närmre på det så är det alltid skrämmande för den enskilda personen. Många beskriver att de inte har tvångshandlingar eller tvångstankar. Det beror på att man är okunnig om problemets funktion eller att man inte vet att nästan alla har vad man kan kalla "kognitiva tvångshandlingar". Detta kan vara en debatt i det egna huvudet, ett ältande som har syftet att reda ut oron kring den obehagliga tanken. 
Många gånger är det svårt för personen själv eller för utomstående att förstå vad som är den obehagliga tanken och vad som är den kognitiva handlingen. Detta är en av orsakerna att man ofta försöker bli av med sitt problem på ett felaktigt sätt eller att någon utomstående ger en felaktig lösning på problemet. Dessa tvångshandlingar oavsett hur de ser ut hjälper ibland personen att i den närmsta sekunden bli lättad från sitt problem men är egentligen den stora boven i dramat. Den ökar istället snabbt problemet.

HUR BEHANDLAR MAN TVÅNGSTANKAR?
Problemet vid tvångssyndrom/tvångstankar är att man har en allt för hög tilltro till sin mentala aktivitet dvs. sina tankar, föreställningar och bilder och att man ofta tar ett överdrivet ansvarstagande. Man börjar agera på sina tankar som oftast innebär något obehagligt för den enskilde individen. Det blir ett tvångsmässigt agerande som skapar allt mer ångest och allt fler situationer blir kopplade till ångesten. För att bli fri från ångesten och alla tvångshandlingar (tvångsmässiga agerandet) måste man upptäcka att det man tänker endast är en tanke som skapar en känsla som man inte behöver agera på. Man arbetar med vad man kallar exponering responsprevention vilket är en väl utvärderad behandling som visat sig i alla forskningsförsök ge mycket goda resultat. För att veta vad man skall exponera sig för behöver man göra en bra analys av den egna rädslan och bli medveten om vad man inte skall göra, det vill säga det tvångsmässiga agerandet.

 

MER INFORMATION
Mer information finns på följande länkar. Observera dock att vi inte kan ta något ansvar för innehållet på de sidor vi länkar till. Fler länkar på detta ämnet kan finns på vår länksida.

 

Ananke - svenska OCD sällskapet
Vårdguiden
Netdoktor.se