Ångerrätt

 • Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du rätt att ångra dig och avregistrera din anmälan. Detta gör du genom att meddela oss innan terminsstart.
 • Avbokning sker via e-post (elizabeth.ekman@gmail.com), brev eller muntligt.
 • Ditt meddelande ska innehålla dina personuppgifter, vilken utbildning du anmält dig till samt kontouppgifter och bankinformation för det bankkonto vi ska sätta in återbetalningen på. Sker avbokningen enligt ångerrättens regler har du rätt att få hela avgiften återbetalad.

Tillbakatagande av anmälan

 • Förutom ovan nämnda regler för ångerrätt är anmälan bindande.
 • Vid avbruten påbörjad utbildning återbetalas ingen del av avgiften.
 • Behöver man avbryta utbildningen av personliga skäl ges möjlighet att fortsätta utbildningen vid senare tillfälle, avgift återbetalas ej.
 • Vid avhopp av medicinska skäl så ska läkarintyg lämnas. Läkarintyget ska visa bedömning av arbetsförmåga, sjukskrivning samt medicinska skäl för avhopp. Läkarintyg skall lämnas in samma dag som avhopp meddelas. Läkarintyg kan alltså inte inkomma i efterhand, om det ej är en överenskommelse med utbildningsledningen.

Inställd utbildning

 • I det fall KBT-teamet tvingas ställa in en utbildning görs detta senast 3 veckor innan utsatt startdatum. Utbildningsavgiften återbetalas då i sin helhet.
 • Om startdatum skjuts upp har du rätt att dra tillbaka din anmälan och få tillbaka betald utbildningsavgift. Notera att detta inte gäller om utbildningen annonserades med flexibelt startdatum.
 • Vid inställd utbildning ersätter KBT-teamet inte eventuella utlägg vid sidan av utbildningsavgiften.

Personuppgifter

 • Signerad ansökan ger KBT-teamet godkännande att bevara ansökande och ev. betalningsansvarigs inskickade uppgifter under hela utbildningstiden.
 • Signerad ansökan ger KBT-teamets godkännande att spara den sökandes personuppgifter i tre år efter avslutad utbildning i avseende att kunna bistå den sökande med studieresultat.