Det tidigare egenterapimomentet i utbildningen Grundläggande psykoterapiutbildning ersätts numera av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. 

Detta är en del som vi ej kräver för att bli antagen till Grundläggande psykoterapiutbildning men som krävs idag vid ansökan till psykoterapeutprogrammet.
Dock är det en kurs som rekommenderas för er egen utveckling som terapeut

För antagning till utbildningen Självkännedom och professionell utveckling krävs börjad Grundläggande Psykoterapiutbildning.

Kursledare
Cecilia Franke. Leg Psykoterapeut, handledare

Kurslitteratur
Experiencing CBT from the Inside Out, Bennett-Levy, Thwaites, Haarhoff and Perry samt övningsmaterial som tillkommer under kursens gång.

Anmälan
Sker genom inbetalning till Bg 5431–1550 Crewhouse AB.
Ange namn, personnummer, telefonnummer och e postadress.

För intresseanmälan och information kontakta:

Introduktionspris: 
V.g. kontakta kursledare.

Kommande kursstart: 

För datum v.g. kontakta kursledare.

Enheldag är på plats i Stockholm. Resterande studier sker digitalt.
 

Omfattning:
Kursen motsvarar 3 hp.