Elizabeth Ekman

   ·  Behandlat barn och vuxna inom psykiatrin och socialtjänst och somatiska vården sedan 1979

   ·  Utbildare och handledare med KBT-inriktning sedan 1992

   ·  Handleder idrottsspykologiska rådgivare inom idrotten och elitidrotten sedan 2009  

   · Varit föreläsare och handledare på SISUs KBT utbildning för KBT Elitidrotten

Elizabeth är legitimerad psykoterapeut och handledare med över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete inom KBT. Hon är sedan 1992 föreläsare, utbildningsansvarig och handledare för grundläggande psykoterapiutbildningar (steg1) och flera andra utbildningar. Elizabeth har utbildat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare och personal inom psykiatriska öppenvården, kriminalvården, neuropsykiatriska team samt SISU/elitidrotten och dess idrottspsykologiska rådgivare. Hon har även haft ett flertal internationella uppdrag inom KBT för ASD och ADHD och publicerat flera artiklar i området.

Bakgrund:
Bachelor of Sience in Clinical Psychology,
Socionom,
Leg. Psykoterapeut, Handledare
Disputerad inom psykologi – KBT och ASD/ADHD

Våra föreläsare och handledare är Leg. Psykoterapeuter, med handledarutbildning och varierande grundutbildning Alla har en lång klinisk erfarenhet och utbildningserfarenhet

Elizabeth Ekman

Phd., Leg. Psykoterapeut, Utbildningsansvarig och Handledare