Anledningen till dess popularitet är att den är användbar i så många olika sammanhang. Utbildningen ger dig praktiskt användbara verktyg i ditt arbete med människor. Den passar dig som jobbar inom coaching, behandling, utbildning, personalhantering och liknande områden.

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1) ger dig omfattande förståelse för de principer och metoder som används inom kognitiv beteendeterapi. Du utvecklar nya strategier i mötet med andra människor och kan hjälpa både individer och grupper att forma och bibehålla en bättre vardag. Utbildningens bredd och omfattning ger dig en kompetens som är användbar i många branscher.